Om Malma Revision

Byrån startades med inställningen att kunden alltid skall känna sig bekväm med att ställa frågor som rör allt om företaget och företagaren. Vi vill hjälpa företagarna genom att ha en nära relation och kontakt vilket möjliggör rätt stöd vid rätt tillfälle. Vi känner våra kunder personligen och kan möta behoven så att kunderna kan utvecklas och växa.

1996 Grundades företaget som E & M Revision AB av oss. Verksamheten flyttade 2005 från Lidingö till höghuset i Nacka Forum. 2008 ändrades namnet till Crescendo (www.cre.se) och vi utvidgade verksamheten till att även innefatta redovisning. 2016 överlåter vi Crescendo till två medarbetare och vi byter namn till Malma Revision AB. Vi återgår helt till att vara en renodlad revisionsbyrå.

Malma Revision ägs och drivs av Harald Merseburg, Godkänd revisor sedan 1993 och Lars-Olof Eklund, Auktoriserad revisor sedan 1996. Sedan 2006 är även Johan Roth anställd hos oss.

Kontakta Malma Revision